• Email info@grandmetal.com.tr
  • Telefon +90 344 257 94 60

Garanti Şartları

Anasayfa Müşteri Hizmetleri Garanti Şartları

Garanti Şartları


ÜRÜN GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (İKİ) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 (OTUZ) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna,servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri  tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekirse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla,1 (BİR) yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun mevcut olamaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi  temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne Başvuralabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR

  1. Ürünlerinizin tuzlu su, çamaşır suyu, tuz ruhu veya asitli maddelerle temizlenmesi veya kaynatılması.
  2. Paslanmaz çelik ürünler çizilebileceğinden sert maddelerle ovulması.
  3. Ürünlerin amaç dışı kullanılması ve kullanıcı hatasından kaynaklanan bozulmalar.
  4. Ürünlerinizin doğrudan ateşle temas ettirilmesi.
  5. Ürünlerinize herhangi bir nedenle kullanıcı tarafından tamirat yapılması.
  6. Tüketiciye teslim sonrası yapılan yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
  7. Ürünlerin düşürülerek veya çarparak üzerinde oluşan darbe izleri.
  8. Ürünlerin ocakta uzun süre susuz bırakılması sonucu oluşan yanma ve taban ayrılması.

*** Yukarıda belirtilen hususlar ile ürün kullanma talimatına uyulmamasından dolayı meydana gelebilecek bozulmalar,
Garanti kapsamı dışındadır.